Soveltava jalkapallo

 

Soveltava jalkapallo 

 

LehPa järjestää soveltavaa jalkapallotoimintaa erityistä tukea tarvitseville lapsille. Toiminta on suunnattu alakouluikäisille lapsille joilla on erityistarpeita, esimerkiksi motorisia, vuorovaikutuksellisia, keskittymisellisiä tai tarkkaavaisuuden haasteita.