18.01.2022

Kutsu Lehmon Pallo-77 Ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Lehmon Pallo-77 ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 25.1.2022 klo 18.00 Lehmon  Urheilukeskuksen tiloissa, Urheilukentäntie 10, 80710 Lehmo.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2.   Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

4.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5.   Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

6. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus sekä toiminnantarkastajien lausunto

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

8.   Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevaa toimintakautta varten sekä päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja mahdollisista muista maksuista

9.   Valitaan hallituksen/johtokunnan varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä sekä mahdolliset johtokunnan ulkopuolisten tehtävien hoitajat

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa

11. Käsitellään muut esille tulleet asiat 

12. Kokouksen päättäminen

 

TERVETULOA! 

LEHMON PALLO-77 RY:N JOHTOKUNTA  

Meillä pallo on yhteinen!