23.03.2021

Seuran vuosikokous 30.3.2021

KUTSU LEHMON PALLO- 77 RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN 

Lehmon Pallo-77 ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 30.3.2021 klo 18.00 Lehmon  Urheilukeskuksen tiloissa, Urheilukentäntie 10, 80710 Lehmo. Tänä vuonna kokoukseen voi Suomen eduskunnan hyväksymän poikkeamislain nojalla osallistua säännöistämme poiketen myös etänä. Osallistuminen etänä edellyttää ilmoittautumista, toimisto@lehpa.com

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

6. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus sekä toiminnantarkastajien lausunto  7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

8. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevaa toimintakautta varten sekä  päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja mahdollisista muista maksuista. Esitetään  jäsenmaksujen pitämistä ennallaan.

9. Valitaan hallituksen/johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet sekä mahdolliset johtokunnan ulkopuolisten tehtävien hoitajat.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä  11. Käsitellään muut esille tulleet asiat 

12. Kokouksen päättäminen

 

TERVETULOA! 

LEHMON PALLO-77 RY:N JOHTOKUNTA

Meillä pallo on yhteinen!